Tuesday, January 5, 2010

5 Prinsip Rukun Syahadah

1. Fardhu Syahadah ada 2 perkara:
>diikrar dengan lidah
>ditasdiq denga hati

2. Kesempurnaan syahadah ada 4 perkara:
> diketahui
> diikrar
> ditasdiq
> diyakinkan

3. Rukun Syahadah ada 4 perkara:
> mengisbatkan Zat Allah Taala
> mengisbatkan Sifat Allah Taala
> mengisbatkan Afdal Allah Taala
> mengisbatkan Kebenaran Rasulullah s.a.w

4. Syarat sah Syahadah ada 4 perkara:
> diketahui
> diikrar
> ditasdiq
> di amal

5. Binasanya Syahadah ada 4 perkara:
> menduakan Allah Taala
> syak dalam hatinya
> menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah Taala
> tiada mengisbatkan akan Zat Allah Taala

"Wahai umat Muhammad ibn Abdillah s.a.w yang dikasihi Allah. Renungilah sedalam-dalamnya 5 perukunan syahadah di atas. Apakah pengucapan "syahadahku" selama ini sudahpun sempurna dan menepati segala syarat dan rukunnya. Sekiranay tidak, bagaimana dengan diri keislamanku? Wahai Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang...tunjukilah jalan benar pada ku.Amin."